Házirend

Házirend

Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál

1. A látogató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.
2. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
3. A rendezvény nyitvatartási ideje szeptember 21-én pénteken 16:00-24:00, szeptember 22-én szombaton 10:00- 24:00-ig.  Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény terültét mielőbb elhagyni.
4. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.
5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!
7. A Kossuth tér lezárt szakaszaira autóval behajtani csak behajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltüntetett időintervallumban.
8. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
9. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.
10. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
11. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
12. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
13. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
14. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)
15. A fesztivál terültén egészségügyi szolgálat működik, mely a színpad mellett, illetve a BÍróság mellette találhatóak.
16. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!

Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040

Share This