Toborzóbeszéd

"az 1848. szeptember 24-én Cegléden elhangzott beszéd eredeti formájában nem maradt fent. Az alább olvasható szöveg egy rekonstruált változat, amely a 2002-ben, Kossuth születésének 200. évfordulóján készítettek az egyik ceglédi általános iskola diákjai."

 Cegléd, 1848. szeptember 24.

 

Kossuth Lajos CeglédenCeglédnek népe, nemzetem büszkesége!

Kérni jöttem tőletek, midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség, nem marad védtelen szegény árva hazánk. Tudjátok mindannyian, minő cél vezérelt bennünket, midőn ide egybehívtunk benneteket, mégis kimondom.

Álnok hitszegők el akarják venni tőlünk az áprilisban kivívott szabadságunkat, s mindazokat a jogokat, amelyeket maga őfelsége, a császár biztosított számunkra.

Jellasich hordái császári zászlók alatt a szent magyar földet rabolják, fosztogatják. Szőlőink híres borát idegenek prédálják fel.

Veszélyben a haza! Sorsdöntő órák előtt áll nemzetünk. A kérdés az, hogy: Veszni hagyjuk kivívott jogainkat, függetlenségünket? Odahajtjuk büszke magyar fejünket a császári sas karma alá? A válasz: NEM!

Én esküszöm az igazságos Istenre, hogy hazánk szabadságából elrabolni egy hajszálnyit nem engedek!

Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette, szent királyaink véres kardot hordattak körül az országban. Én zászlót ragadék kezembe, és e zászló alá hívom e város polgárait.

Honfitársaim! Cegléd polgárai! A nemzet sorsa a ti kezetekben van. Testvérek vagyunk mindnyájan. Választanunk kell a szabadság és szolgaság között. Gondoljunk őseinkre, kik a szabadságot választották! Ragadjunk mi is fegyvert hazánk oltalmára! Fordítsuk fegyvereinket az árulók, a hitszegők ellen!

Fegyverbe szólítom e város lakóit. Hozzunk áldozatot a haza szent oltárán!

Ha magyar vér folyik, folyjon a szabadságért, ne idegen célokért és ne idegen földön!

Most, hogy titeket látlak, tudom, hogy oly hatalmas e nép, hogy ha fölkel és összetart, Magyarországon a pokol kapui sem vesznek erőt. Az összerogyó ég boltozatait is képes karjával fenntartani.

Harcunkhoz adjon erőt a magyarok Istene, hitünk igazsága, népünk szabadság szeretete!

 

Fegyverbe hát! Győzni fogunk!
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Minden jog fenttartva Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
| A látogatók száma 2011.08.26-től összesen: 225671 | Ebben a hónapban: 1670 | Ma: 10 | jelenleg: 12 | Statisztika |